Historia

Omistajat

Köyliön Suojeluskunta ja Köyliön Lotta Svärd 1928 – 1944
Mannerheim-liiton Köyliön osasto 1944 – 1950
Maataloustuottajain Köyliön yhdistys 1950 –

Rakennuksen vaiheet

 • Talo rakennettiin 1928 suojeluskuntataloksi.

 • Salaman sytyttämässä tulipalossa 1942 rakennus tuhoutui pahoin.

 • 1943 valmistunut korjattu rakennus nimettiin Lallintaloksi.

 • Talon ulkonäkö säilytettiin tehdyssä korjauksessa vanhan suojeluskuntatalon tyylisenä, mutta korotettiin toisella kerroksella. Tulipalossa säästynyt alkuperäinen hirsirunko jätettiin alakerran vanhan osan rakenteisiin. Tilat laajenivat korjauksessa ja lisäksi sisätiloihin tehtiin talon käytössä aikaisemmin tarpeellisiksi havaittuja parannuksia.

 • 1959 rakennusta laajennettiin 7 metriä pohjoisen suuntaan sekä rakennettiin alakerta, johon sijoitettiin sauna ja lämpökeskus. Laajennuksen yhteydessä näyttämö sijoitettiin nykyisen yläravintolan länsipäähän.

 • 1963 taloa laajennettiin noin 200 m²:ä. Tällöin Lallintalolle saatiin isompi juhlasali, saniteettitilat ja putka.

 • 1966 ja 1967 taloa suurennettiin yhteensä vajaat 200 m²:ä. Laajennusosasta ja vanhasta näyttämöstä muodostui nykyinen yläravintola. Putkat siirrettiin kellarikerrokseen. Orkesterilava tehtiin salin luoteisnurkkaan. Lava huomattiin kuitenkin pian sopimattomaksi ja salin länsipäätyyn rakennettiinkin uusi lava, joka toimii nykyisin parvena.

 • 1984 rakennusta laajennettiin vielä koko leveydeltä itään päin 418m². Tällöin tehtiin nykyinen kaksitasoinen esiintymislava, avara eteisaula, yleisön sosiaalitilat ja artistien taukotilat. Vanha esiintymislava muutettiin parveksi.

 • 1986 rakennettiin nykyinen narikka.

Vuosien mittaan monilla eri laajennuksilla on Lallintalolle saatu toiminnan kannalta tarkoituksenmukaiset tilat, mutta rakennuksen hoitajille laajennusten aiheuttamat lukuisat saumakohdat ja erilaiset pohjarakenteet tuottavat päänvaivaa.

Talossa on voimakkaasti läsnä rakennusmateriaalien, rakennustekniikan ja rakennuksen käytön historia.

Toiminnan vaiheet

 • 1928 – 1944 talolla järjestettiin Suojeluskunnan ja Lottien juhla-, huvi- ja kokoontumistilaisuuksia.

 • 1944 – 1950 Mannerheim-liiton Köyliön osasto vuokrasi Lallintaloa. Merkittävin vuokralainen oli Räisälän kansanopisto.

 • 1950 – 1960 Maataloustuottajain Köyliön yhdistys antoi Lallintalon lähes vapaasti käytettäväksi nuoriso- ja urheiluseurojen liikuntatilana sekä Köyliön musiikkiyhdistyksen harjoitustilana. Lallintaloa vuokrattiin myös ja sitä käytettiin yhdistyksen omiin juhla- ja kokoustilaisuuksiin.

 • 1929 – 1962 puhelinkeskus toimi Lallintalon tiloissa.

 • 1960 – 2000 talolla järjestettiin laajamittaista huvitoimintaa Lallien, Köyliön VPK:n ja Maataloustuottajain Köyliön yhdistyksen muodostaman kolmiyhteisön eli Lallintalotoimikunnan toimesta. Toiminnan tuotosta vähennettiin kulut ja loppu jaettiin kolmiyhteisön kesken.

Vuosiluvut ovat yllä osittain vain viitteellisiä.

Lallintalon ansioita

 • Köyliön kylien katuvalot ja jääkiekkokaukalot.

 • VPK:n rantasauna ja kalusto.

 • Palokunnalle Lallintalon tuotot oli tärkeä tulonlähde. Tästä on osoituksena seuraava muistelma menneiltä ajoilta: ”Maaherran kuntatarkastuksessa Köyliön kunta sai moitteita vähäisestä varojen osoituksesta pelastustoimeen. Köyliöläisten vapaapalokuntien kalusto tosin vastasi Rauman kaupungin kalustoa.”

 • Säkylän poliisitalo, sillä ”Lallintalon putkakäyntien lukumäärä edellytti poliisipiirille oman poliisitalon rakentamista”.

 • Lallien seuratoiminta

 • Köyliöläisten yhdistysten toiminnan tukeminen

Edellä on lueteltu vain muutamia esimerkkejä siitä, mitä vuosien varrella on saatu aikaiseksi Lallintalon tuotoilla ja toiminnalla.

Otamme mielellämme vastaan Lallintaloon liittyviä tarinoita, tosikertomuksia tai muistoja. Niitä voi lähetää meille Yhteystiedot-sivulla olevalla lomakkeella.